Aktuellt

Boken "Konflikthantering" av Johan Ydrén

På uppdrag av Forum för konstruktiv konflikthantering har Johan Ydrén skrivit boken "Konflikthantering". Boken säljs till medlemsorganisationerna för 85 kr exklusive frakt (150 kr för övriga).

Vid köp eller mer information kontakta Forums ordförande Anna Burack:
anna.burack@sensus.se
08-416 16 35

Låt dig inspireras av innehållsförteckningen

Webbutbildning i konflikthantering

På uppdrag av Forum har företaget Coursio tagit fram den tekniska plattform som används i webbutbildningen.

I inledningen och avslutningen av webbutbildningen finns filmade kommentarer av författaren till boken Konflikthantering, Johan Ydrén. Johan introducerar och avslutar även varje kapitel. Plattformen har ett sk öppet forum där deltagare har möjlighet att kommunicera med varandra. Deltagare kan också via mejl föra en dialog med Johan.

Har Du några frågor eller funderingar kring verktyget, dess användning och nytta, kontakta support@coursio.com

Du kan anmäla dig till webbutbildningen som enskild deltagare eller grupp. Pris 399 kr / deltagare. Klicka här för anmälan >>


Seminarium

Leda dialoger för att överbrygga kulturklyftor – perspektiv och metodik

Forskare vid Göteborgs universitet har under 2017–19 studerat sex verksamheter i olika delar av Sverige som syftar till att främja integration och understödja invandrares resurser att hitta en plats för sig själva och sina barn i det svenska samhället.

Hur gör erfarna verksamhetsledare för att skapa förtroende och ett öppet dialogklimat i grupper där deltagarna är flyktingar och andra invandrare med mycket olikartade bakgrunder? Hur skapar man gynnsamma förutsättningar för att tillsammans kunna undersöka skillnader i normer, få nya insikter och utveckla de färdigheter som behövs för att som invandrare kunna integrera sig i det nya samhället på ett självstyrande sätt?

Seminariet leddes av Thomas Jordan och Pia Andersson, båda forskare och lärare vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Inom kort kommer videolänken till seminariet.


Anmälningar och ytterligare information rörande föredrag och seminarier genom anna.burack@sensus.se om inte annat anges.