Aktuellt

Boken "Konflikthantering" av Johan Ydrén

På uppdrag av Forum för konstruktiv konflikthantering har Johan Ydrén skrivit boken "Konflikthantering". Boken säljs till medlemsorganisationerna för 85 kr exklusive frakt (150 kr för övriga).

Vid köp eller mer information kontakta Forums ordförande Anna Burack:
anna.burack@sensus.se
08-416 16 35

Låt dig inspireras av innehållsförteckningen

Webbutbildning i konflikthantering

På uppdrag av Forum har företaget Coursio tagit fram den tekniska plattform som används i webbutbildningen.

I inledningen och avslutningen av webbutbildningen finns filmade kommentarer av författaren till boken Konflikthantering, Johan Ydrén. Johan introducerar och avslutar även varje kapitel. Plattformen har ett sk öppet forum där deltagare har möjlighet att kommunicera med varandra. Deltagare kan också via mejl föra en dialog med Johan.

Har Du några frågor eller funderingar kring verktyget, dess användning och nytta, kontakta support@coursio.com

Du kan anmäla dig till webbutbildningen som enskild deltagare eller grupp. Pris 399 kr / deltagare. Klicka här för anmälan >>


Inspelat seminarium 24 oktober 2018

Hur kan vi överbrygga kulturklyftor och konflikter!

- Lärdomar från ett pågående forskningsprojekt

Göteborgs universitet har under 2017-18 studerat sex verksamheter i olika delar av Sverige som syftar till att främja integration och understödja invandrares resurser att hitta en plats för sig själva och sina barn i det svenska samhället. Seminariet kommer att handla om hantverket att bygga relationer, skapa ett öppet och respektfullt dialogklimat och främja insikt, kunskaper och utveckling av synsätt, i en miljö där det finns djupgående skillnader i normer och andra föreställningar.

Seminariet leds av Thomas Jordan som är docent, universitetslektor, konfliktforskare och utbildare vid Göteborgs universitet. Thomas är även en av grundarna till nätverket Forum för konstruktiv konflikthantering. Seminariet finns på Youtube: https://youtu.be/9LkzompQ8m0


Anmälningar och ytterligare information rörande föredrag och seminarier genom anna.burack@sensus.se om inte annat anges.