Aktuellt

Boken "Konflikthantering" av Johan Ydrén

På uppdrag av Forum för konstruktiv konflikthantering har Johan Ydrén skrivit boken "Konflikthantering". Boken säljs till medlemsorganisationerna för 90 kr exklusive frakt (150 kr för övriga).

Vid köp eller mer information kontakta Forums ordförande Anna Burack:
anna.burack@sensus.se
08-406 16 35

Låt dig inspireras av innehållsförteckningen


Integrationsfrämjande genom dialog.

Förändringsteorier och praktiker i sex verksamheter

Nu finns en skrift främst riktad till personer som använder dialog som ansats för att främja integration klar. Skriften bygger på resultaten från forskningsprojektet "Lokala initiativ för integration genom interkulturellt brobygge: En jämförande analys av förändringsteorier i lokala integrationsprojekt", finansierat av forskningsrådet Forte. Inom projektet studerade jag och mina två kollegor Pia Andersson och Björn Andersson sex verksamheter som använder dialog i arbete med invandrare som ännu inte är etablerade/integrerade i svenska samhället. Det som särskilt studerats i projektet är själva hantverket i att leda grupper så att det uppstår förtroende, ett öppet dialogklimat och en social miljö som möjliggör gemensam reflektion, insikter och arbete med att överbrygga skillnader i normsystem och övertygelser och stärka handlingskompetens för invandrare från samhällen som är väldigt annorlunda jämfört med det svenska.

Skriften heter "Integrationsfrämjande genom dialog. Förändringsteorier och praktiker i sex verksamheter". Den bör vara mycket relevant för alla som på något sätt arbetar med integration, men också för många andra, särskilt om man har att göra med skillnader i värdesystem och perspektiv. Det finns en ingående typologi över de förhållningssätt verksamhetsledare använder sig av för att skapa ett utvecklande dialogklimat och transformation. Det finns också en översikt av olika ansatser för att främja integration, en diskussion av vad "empowerment" egentligen är, en presentation av hur man kan använda programteori för att reflektera över och utveckla verksamheter som är till för att uppnå eftersträvansvärda mål, bland annat genom att hitta fram till de förändringsteorier som ligger till grund för verksamheterna.

Skriften finns nu att ladda ner här:

Direktlänk till pdf:en:


Anmälningar och ytterligare information rörande föredrag och seminarier genom anna.burack@sensus.se om inte annat anges.