Kontakt

Göran Bäckstrand (tf Verkställande ledamot och seniorforskare)
Hem: 08-766 40 05
Mobil: 0734-41 25 86
goran.backstrand@sobernet.nu