Medlemmar & kontaktpersoner

ABF
Ewa Lantz
Drömmen om det goda
Anna Bornstein
Folke Bernadotteakademin
Maja Permerup
Institutionen för Arbetsvetenskap (Göteborgs Universitet)
Thomas Jordan (medlem av VU)
Kommunala Företagens Samorganisation (KFS)
Giggi Langlet
Lärarförbundet
Maria Karlsson
NBV
Stefan Lahall
Polishögskolan
Anders Fjällhed
SENSUS
Anna Burack (ordförande i VU)
Studieförbundet Bilda
Paulina Lindgren
St-Lukas
Tiina Heino
Svenska Röda Korset
Kerstin Lindh
Sveriges Kristna Råd
Henric Rosén
Sveriges Muslimska Råd
Mustafa Tumturk