Verkställande utskottet

Ordförande
Anna Burack, Sensus studieförbund (huvudman 2015 - )
Ledamöter
Maja Permerup, Folke Bernadotteakademin
Kerstin Lindh, Svenska Röda Korset
Sekretariatet
Göran Bäckstrand, seniorforskare