Verkställande utskottet

Ordförande
Anna Burack, Sensus studieförbund (huvudman 2015 - )
Ledamöter
Anna Widepalm, Folke Bernadotteakademin
Afamia Maraha, Svenska Röda Korset
Sekretariatet
Göran Bäckstrand, seniorforskare