Verkställande utskottet

Ordförande
Anna Burack, Sensus studieförbund (huvudman 2015 - )
Ledamöter
Stefan Lahall, Nykterhetens Bildningsverksamhet (NBV)
Kerstin Lindh, Svenska Röda Korset
Sekretariatet
Göran Bäckstrand, seniorforskare